CUM VĂ POT AJUTA

Servicii

Redactarea și/sau avizarea contractelor individuale/ colective de muncă, precum și a tuturor actelor specifice legislației muncii și securității sociale

Aplicarea legislației naționale, europene si internaționale a muncii și securității sociale

Aplicarea legislației cu privire la egalitatea de șanse, precum și combaterea hărțuirii la locul de muncă

Asistarea angajaților la negocierea, încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă, inclusiv pe timpul cercetării disciplinare

Aplicarea procedurilor privind soluționarea cererilor sau reclamațiilor individuale ale lucrătorilor

Reprezentarea angajatorilor/sindicatelor la negocierea, încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractelor colective de muncă

Organizarea muncii și elaborarea sistemelor de salarizare la nivelul unității

Realizarea procedurilor de cercetare disciplinară, precum și aplicarea procedurilor legale privind răspunderea patrimonială

Concilierea conflictelor de muncă

Aplicarea procedurilor privind concedierea pentru motive care țin sau nu țin de persoana angajatului

Evaluarea și controlul activităților pentru a vă asigura că obiectivele și scopurile organizației sunt atinse într-un mod eficient și eficace.

Elaborarea procedurilor de lucru, proceselor tenologice, normelor de lucru.

blogul meu

Articole de interes

Prin navigarea pe acest site, sunteți de acord cu politica noastră de confidențialitate.
Sunt de acord