Post Detail

martie 28, 2024 în Dreptul muncii

Obligațiile angajatorilor cu privire la combaterea harțuirii morale si pe criterii de sex la locul de muncă

Ești angajator sau angajat? Aceste informații îți pot fi utile pentru a preveni, respectiv semnala actele de hărțuire morală și pe criterii de sex de la locul de muncă, care sunt frecvente în unele companii și instituții de stat, precum și în unele organizații din mediul privat.

Prin HG nr. 970 din 12 octombrie 2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 939 din 17 octombrie 2023 a fost aprobată Metodologia privind prevenirea și combaterea hărțuirii pe criteriul de sex, precum și a hărțuirii morale la locul de muncă.

Scopul acesteia este de a stabili cadrul metodologic pentru instituțiile și autoritățile administrației publice centrale și locale, civile și militare, precum și pentru companiile private în aplicarea legislației în domeniul prevenirii și combaterii hărțuirii pe criteriul de sex și a hărțuirii morale la locul de muncă.

Conform HG nr. 970/2023, angajatorii au obligația implementării unui cadru unitar și coerent în ceea ce privește atât integrarea perspectivei de gen, cât și prevenirea, combaterea și gestionarea situațiilor de hărțuire pe criteriul de sex și de hărțuire morală la locul de muncă.

Această procedură trebuia să fie implementată până la 17 aprilie 2024. De la acestă data angajatorii, indiferent de numărul de salariati, au obligația să aibă reglementată o Procedura internă sau un Ghid privind prevenirea și combaterea hărțuirii pe criteriul de sex, precum și a harțuirii morale la locul de muncă.

De asemenea, angajatorii au obligația de a lua orice măsuri necesare în scopul prevenirii și combaterii actelor de hărtuire morală la locul de muncă, inclusiv prin introducerea în Regulamentul Intern, de sancțiuni disciplinare pentru angajații care săvârsesc acte sau fapte de harțuire morală la locul de muncă.

Neindeplinirea acestei obligații constituie contravenție si este sancționată cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei.

Totodată, este bine de știut care sunt etapele pe care le poate urma o victimă a hărțuirii și care pot consta în abordarea directă a presupusului hărțuitor sau informarea superiorului ierarhic al acestuia, informarea persoanei responsabile sau a comisiei pentru primirea și soluționarea plângerilor, încercarea soluționării amiabile și nu în ultimul rând sesizarea instanței de judecată.

 

Este necesar ca angajatorii și angajații să fie conștienți de aceste aspecte și să colaboreze pentru a preveni și combate hărțuirea morală la locul de muncă.
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Prin navigarea pe acest site, sunteți de acord cu politica noastră de confidențialitate.
Sunt de acord